Trang giúp đỡ chính
Install Java
Chọn tiếng Việt trong KGS
Phòng Việt Nam
Cách đánh tiếng Việt
Translations Available (click a flag to view):
Tiếng Việt (Việt Nam)

Để cài đặt được KGS trên các máy Linux/Unix mà không có/không chạy được Java webstart các bạn cần làm những nước sau

1) Download (tải xuống) http://files.gokgs.com/javaBin/cgoban.jar

2) Đánh vào terminal "java -jar cgoban.jar"

Vậy thôi, chúc bạn chơi vui vẻ ^^


Edit this page (requires admin or translator privilege)


KGS